Search

אני רוצה לספר על הפעם הראשונה שלי...


זה היה ביום חורף אביבי כמו שיכול להיות רק בישראל.

24 מעלות בחוץ, הרבה שמש, הרבה אור וציפורים מצייצות.
הגעתי אליה על הבוקר.
כשנכנסתי דרך הדלת הראשית היא היתה לבד בסוף המסדרון, כבויה לגמרי. הגעתי אליה וידעתי.. שכל מה שאני צריך לעשות זה להדליק בה את האור. ליטוף אחד עם האצבע, במתג הנכון, והאור דלק!
הפעלתי את המזגן, שלא יהיה קר מדי, או חם, אי אפשר לדעת במזג אויר לא החלטי שכזה.
סידרתי את כל מה שצריך מסביב כדי שהחוויה תהיה העוצמתית והנינוחה ביותר האפשרית.
ואז, כאילו בהזמנה, התחילו להגיע אחד אחרי השני האנשים שהוזמנו לקורס ה IEMT הראשון שהעברתי. כולם התישבו בכיתה המוארת והממוזגת.

כן, זו היתה הפעם הראשונה שלי, וזה היה יותר טוב ממה שפינטזתי.


15 views0 comments