IMG_02_resize.jpg

ללשינוי חווית טראומה וחרדות

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

 

מי הוא דב מידן?

"לחתור אל השורש ולהוציא את האמת הפנימית"

"להפוך את הכאוס לסדר ואת הרעש לשקט" 

"הראת לי את השביל לחיים בשלום הדדי ביני ובין עצמי"

"עזרת לי לצעוד קדימה ולהשאיר את המכשולים מאחור"

בראש ובראשונה, אני טריינר בשיטת IEMT (להסבר לחץ כאן) וכמובן מטפל בשיטה זו. זאת לאחר שהוכשרתי לכך עלי ידי מפתח השיטה, אנדרו ט. אוסטין, בלונדון, אנגליה.

תקופה קצרה העברתי את סדנאות ה IEMT והכשרתי מטפלים, נלפיסטים, פסיכולוגים ועוד בשימוש בשיטה וטכניקת IEMT באחד מבתי הספר המצויינים והמוכרים ל NLP בישראל.

היום אני מעביר סדנאות אלו בעצמי.

בנוסף עברתי הכשרה ברמת Master of NLP ו NLP Coach.

IEMT

 

IEMT זו שיטה לטיפול ושחרור מתבניות מקבעות כרוניות, שניתן ליישם גם בטיפול בPTSD, שינוי הטבעות רגשיות כדוגמת אשמה בושה, חרדה ועוד.. 

NLP

 

IEMT זו שיטה לטיפול ושחרור מתבניות מקבעות כרוניות, שניתן ליישם גם בטיפול בPTSD, שינוי הטבעות רגשיות כדוגמת אשמה בושה, חרדה ועוד.. 

גישות טיפוליות

מטאפורות של תנועה

 

ללא ספק, אחת השיטות המתוחכמות שיש היום בתחום ההתפתחות האישית והחקירה הפנימית.